Udstillingsbetingelser

Vil du være en del af
ArtWeek Kerteminde
2022?Anexet

Lundsgaard Gods

5300 Kerteminde25. juni – 2. juli 2022Ideen med Art Week er at samlen masse kunstnere. Kunstnere som gerne vil mødes og udstille med kollegaer, og som gerne vil være aktive med deres kunst i de 8 dage udstillingen foregår. Og her er det lige netop dig, der er i centrum – du kan være med til at skabe den gode stemning ved at være til stede, når publikum møder op – og det er vi helt sikre på vil ske. Du skal fortælle netop din historie og vi tror på at netop din kunst vil nå meget bredere ud i det skønne miljø der vokser på Havnen i sommeren


Art Week vil bestå af flere dele.

Udstillingen består af ca. 40 kunstnere der alle udvælges og udstiller Anexet, Lundsgaard Gode, 5300 Kerteminde.Vi laver en utraditionel udstilling hvor hver kunstner får tildelt ca. 6 plader á 1,22 x 2,44 m hvid væg samt gulvplads med plads til 1 staffeli. Skulptører får tildelt samme gulvareal.

 • Vi ønsker, at de deltagende kunstnere, under udstillingen, er aktive med deres egen kunst. F.eks. maler, modellerer, laver skulpturer eller andre spændende ting. Dialog og interaktion med publikum er også med til at gøre deltagelsen spændende, anderledes og udviklende, for både publikum og kunstnere.

Vi vil sørge for der bliver et område med arbejdsborde hvor kunstnerne i fællesskab kan skabe kunst.​

 • Alle kunstnere udvælges således, at vi får en kunstudstilling der repræsenterer flere kunstformer og opnår en kvalitet af kunstværker, der er en international udstilling værdig.

  • Kunstnernes ønske om at deltage i det sociale fællesskab på ArtWeek, vil ligeledes være et af udvælgelsesparametrene. Vi skal være sammen i mange timer under ArtWeek, så derfor er det også vigtigt at du som kunstner har lyst til socialt samvær med dine kunstnerkolleger.

  • Der vil som tidligere være åben Café hele ugen hvor I kan få sult og tørst stillet.

  • Denne gang vil der være fri entre – så alle har mulighed for et besøge udstillingen lige så mange gange de ønsker og helt GRATIS.

  • 1. oktober 2021 er der deadline for indsendelse af værker til udvælgelse.

  • Alle der ønsker at deltage i ArtWeek skal:
 1. Sende 3 digitale billeder af deres værker på mail – mgart@mgart.dk. Dette er gratis.
 2. Der må KUN indsendes tre værker pr. kunstner
 3. De kunstnere der bliver udvalgt, skal efterfølgende hver betale et deltagergebyr på DKK. 5.000 + moms = DKK 6.250

 • Billeder der ikke opfylder betingelserne, indgår ikke i udvælgelse.


 • Senest 1. november 2021 vil alle kunstnere får svar uanset om de er antaget eller ej.

 • Alle udvalgte kunstnere som har betalt deltagergebyret senest den 1. februar 2022, bliver en del af Art Week Kerteminde (faktura tilsendes).

 • Der oprettes en FB samt Instagram side hvor alle kunstnere bliver præsenteret.

 • Der tages kontakt til landsdækkende medier samt relevante kunsttidsskrifter og TV/Radio, for at få omtale af ArtWeek.

 • Der tages kontakt til landsdækkende TV/Radio, for at få omtale af ArtWeek.

 • Art Week får en varighed på 8 dage. Perioden bliver den 25. juni 2022 – 2. juli 2022.

 • Lørdag den 25. juni fra kl 8.00 kan alle kunstnere møde til opsætning på udstillingsstedet, således de er klar til åbning kl. 15.00. I vil ved ankomst få tildelt jeres udstillingsplads. Det vil ikke være muligt at se eller få billeder tilsendt af udstillingslokalerne før dette tidspunkt.

 • Alle udstillere SKAL være til stede i hele udstillingsperioden.

 • Lørdag den 25. juni afholdes fælles fernisering kl. 16.00 hvor den officielle åbningstale holdes af en, endnu hemmelig taler.

 • Lørdag den 2. juli lukker ArtWeek kl. 17.00. De udstillede værker må ikke fjernes/nedtages før efter kl. 17.00.

 • Åbningstiderne på Art Week vil være som flg.:
 • Lørdag den 25. juni kl. 15 – 18 - der holdes officiel åbning kl 16.00.
 • Søndag den 26. juni kl. 11-18.
 • Mandag den 27. juni kl. 11-18
 • Tirsdag den 28. juni kl. 11-20
 • Onsdag den 29. juni kl. 11-18
 • Torsdag den 30. juni kl. 11-20
 • Fredag den 1. juli kl. 11-18
 • Lørdag den 2. juli 11-17

  • Det forventes at alle kunstnere er tilstede i åbningstiden.

  • Lørdag den 25. juni kl 18.30 og fredag den 2. juli kl 18.30 arrangeres fællesspisning i Anexet for kunstnere med ledsagere. Begge spisninger er egenbetaling.

  • Kunstnerne vælger selv hvorledes I vil bo i Kerteminde. Der er mange muligheder – Campingpladser, vandrehjem, B&B, sommerhuse mm..

  • De bedste kunstneriske hilsner
  • Bente og Michael Grønlund
 • mgart@mgart.dk
 • tlf. 23 48 35 96/ 21 66 91 32